Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konserwacja drzwi głównych kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju

Kościół rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju wybudowano w latach 1907-1909 w stylu neobarokowym, dostosowując go do stylistyki starszych, XVIII-wiecznych budowli na terenie miejscowości - zamku książąt Wirtemberskich z połowy XVIII w. (zniszczonego w 1945 r.) oraz kościoła protestanckiego zwanego „Kościołem Zofii”. Konserwacja oryginalnych drzwi głównych kościoła katolickiego, pochodzących z okresu budowy świątyni, miała na celu poprawę ich stanu technicznego oraz przywrócenie pierwotnego wyglądu. Konstrukcja drzwi została wzmocniona, usunięto z nich wtórne powłoki malarskie, zabiegom konserwatorskim poddano ozdobne żelazne okucia oraz witrażowe naświetle. Prace konserwatorskie, zakończone w grudniu 2022 r., były poprzedzone badaniami konserwatorskimi mającymi na celu ustalenie ich pierwotnej kolorystyki.

Neobarokowe drzwi po pracach konserwatorskich

 

Wersja XML