Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono drugi etap prac ratunkowych wieży kościelonej w Kościerzycach

Przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakończono drugi etap prac ratunkowych szkieletowej konstrukcji wieży kościelnej w Kościerzycach.

Unikalna, szkieletowa konstrukcja górnej części dzwonnicy przykościelnej została wzniesiona w XVII i XVIII wieku na znacznie starszych dwóch dolnych, murowanych z cegły kondygnacjach. Konstrukcję ścian tworzy układ drewnianych słupów i rygli stężonych krzyżulcami, wypełniony cegłą i otynkowany. Wewnątrz znajduje się druga niezależna konstrukcja ze stropami i schodami, na której zawieszony jest dzwon.

Stan zachowania wieży, która znacznie przechyliła się w kierunku cmentarza i na zachód w wyniku zniszczeń układu nośnego m.in. przemieszczenia słupów i tężników, poluzowania konstrukcji i powstania szczelin wymagał podjęcia pilnych prac ratunkowych. Głównym celem była stabilizacja wieży przy maksymalnym zachowaniu historycznej tkanki zabytku. Prace rozpoczęto od wzmocnienia i wymiany uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcyjnych wewnętrznego szkieletu wieży oraz impregnacji środkami ogniochronnymi. Zgodnie z zaleceniami Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tymczasowo zabezpieczone zostały również okna w szczycie wieży. W elewacji północnej wykonano tymczasowe wzmocnienia stalowe najbardziej uszkodzonych elementów.

Podczas tegorocznych prac wykonano wzmocnienie wewnętrznej konstrukcji wieży stalowym układem wsporczą, który stabilizuje obiekt oraz podtrzymuje hełm. Wykonano również d impregnację drewna środkami grzybobójczymi i owadobójczymi. Ze względu na bardzo zły stan konstrukcji szkieletowej zewnętrznej oraz w oczekiwaniu na dalszy etap prac, wieża została zabezpieczona tymczasowym ogrodzeniem.

 

Wersja XML