Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konserwacja nagrobka rodzinny Süssenbach na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej.

Na zabytkowej  nekropolii przy ul. Wrocławskiej w Opolu odnowiono jeden z najstarszych zachowanych pomników nagrobnych.  Usytuowany w centralnej części cmentarza marmurowy nagrobek poświęcony zmarłej w 1831 r. Antoinette Catherine Süssenbach i zmarłemu w 1832 r. Christianowi Johannowi Süssenbach, wzniesiony jest w formie czworobocznej urny, o bokach wypełnionych inskrypcjami
i zakończony prostym krzyżem. W bieżącym roku został poddany konserwacji w pełnym zakresie technicznym i estetycznym, a dzięki przeprowadzonym zabiegom usunięto z powierzchni kamienia wszelkie zanieczyszczenia i wtórne nawarstwienia, wzmocniono jego osłabioną strukturę oraz skonsolidowano pęknięcia  i uzupełniono drobne ubytki. Ponadto marmur został odkażony środkiem biobójczym i zabezpieczony przed rozwojem mikroorganizmów. Dodatkowo w trakcie konserwacji nagrobka, z uwagi na słabą czytelność inskrypcji pozłocono ryt liter, co przyczyniło się do podkreślenia jego niewątpliwych walorów artystycznych i historycznych.

Konserwację przeprowadził w okresie od września do października 2022 r. dyplomowany konserwator dzieł sztuki Pan mgr Rafał Rzeźniczek. Udostępnione zdjęcia z realizacji prac ukazują stan pomnika przed ich rozpoczęciem oraz uzyskany efekt końcowy.

 

 

Wersja XML