Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odrestaurowana leśna kaplica odpustowa w Goszycach

Po 30 latach od tragicznego pożaru lasu w okolicach Kuźni Raciborskiej, który uznaje się za największe tego typu zdarzenie w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej, zakończono remont 300-letniej leśnej, kaplicy odpustowej pw. św. Marii Magdaleny w Goszycach (gm. Bierawa), która szczęśliwie ocalała wraz z chroniącym ją unikatowym drewnianym zadaszeniem z 1784 r.  Prace objęły zarówno kapliczkę, jak i konstrukcję zadaszenia, w którym wykonano impregnację elementów drewnianych, wymieniono zdegradowane elementy konstrukcyjne na nowe, analogiczne do pierwotnych z zastosowaniem tradycyjnych połączeń ciesielskich oraz wykonano nowe pokrycie z łupanego gontu modrzewiowego. W kapliczce usunięto wtórne zaprawy cementowe z elewacji oraz ścian wewnętrznych, spod których ukazała się sygnatura z datą „1727”,  zszyto pęknięcia strukturalne murów, przeprowadzono konserwację i restaurację detalu architektonicznego, naprawiono  dach, wykonano nową posadzkę i pomalowano ściany wewnętrzne i zewnętrzne.

 

 

 

Wersja XML