Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ratusz w Brzegu wyróżniony w konkursie Zabytek Zadbany 2022

W tegorocznym ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego „Zabytek Zadbany”  jury przyznało wyróżnienie dla Gminy Brzeg w kategorii „Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu ” za realizację prac konserwatorskich w Ratuszu w Brzegu. Wyróżnienie przyznano za utrwalenie zabytkowej materii i przywrócenie ratusza w przestrzeni miejskiej w jego renesansowej szacie, poprzedzone wykonaniem rzetelnych badań konserwatorskich.

Renesansowa siedziba magistratu brzeskiego wzniesiona została w latach 1569-1577 przez włoskich architektów Jakuba Parra i Bernarda Niurona w zachodniej części bloku śródrynkowego,
z wykorzystaniem fragmentów gotyckich murów ratusza zniszczonego w pożarze miasta w 1569 r.  Ratusz składa się z trzech dwukondygnacyjnych skrzydeł krytych wysokimi dachami dwuspadowymi,
z wewnętrznym dziedzińcem. Bryłę akcentuje wysoka wieża przy wschodnim krańcu skrzydła północnego oraz kwadratowe wieżyczki schodowe umieszczone po bokach skrzydła frontowego połączone dwukondygnacyjną loggią wspartą na kolumnach. 

W 2014 roku przystąpiono do prac konserwatorsko-restauratorskich rozpoczynając je od  wymiany pokrycia dachowego oraz remontu XVI-wiecznej, drewnianej konstrukcji dachu. Prace prowadzono z maksymalnym poszanowaniem substancji historycznej, zachowując przekroje i sposoby łączeń ciesielskich. W trakcie prac kontynuowano badania naukowe ratusza, które stały się podstawą przyjętych rozwiązań. W 2019 r. przystąpiono do rewaloryzacji elewacji. Na podstawie zachowanych fragmentów zrekonstruowano sgraffita obu wież fasady, elewacje wieży zegarowej pokryto motywem ciosów diamentowych według odnalezionego oryginału, na elewacji północnej uczytelniono gotyckie otwory okienne a na ścianach od strony dziedzińca odrestaurowano barokowe dekoracje malarskie. Pracom konserwatorskim poddano także kamienne portale i ościeża okien oraz zabytkowe drzwi. Oprócz robót zewnętrznych przeprowadzono restaurację i konserwację okazałych wnętrz ratuszowych: w Sali Rajców z wystrojem pochodzącym z 1 poł. XVIII w. odrestaurowano parkiet taflowy, rzeźbę orła, kartusze z inskrypcjami ze zwieńczenia szaf i balustradę, zrekonstruowano figurki aniołków i snycerskie parawany. W wieży zegarowej odtworzono wystrój gotyckiej sali rady miejskiej. Poddano renowacji parkiety w Sali Lustrzanej i Sali Stropowej. Dzięki przeprowadzonym kompleksowym pracom remontowo-konserwatorskim uzyskano efekt wyjątkowej spójności formalnej renesansowego ratusza z uczytelnieniem jego średniowiecznej metryki. Nagrodzone prace utrwaliły
i wyeksponowały autentyczne walory zabytku będące cennym świadectwem historii miasta i regionu.

 

 

Wersja XML