Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kosciół pw. św. Judy Tadeusza w Przewozie po pracach konserwatorskich

Podczas prowadzenia prac we wnętrzu kościoła filialnego pw. św. Judy Tadeusza w Przewozie odsłonięto i poddano pracom konserwatorskim fragmenty pierwotnej polichromii patronowej. Geometryczne ornamenty malarskie znajdowały się na kilku belkach drewnianych ścian zrębowych prezbiterium i nawy, pod przeznaczonymi do usunięcia, wtórnymi tynkami, które założono po relokacji całego obiektu ze wsi Gierałtowice w 1937 roku. Ponadto przeprowadzono konserwację malowideł sufitowych z przedstawieniem „Ostatniej wieczerzy” w nawie oraz wyobrażeniem „Ukoronowania Marii na królową niebios” w prezbiterium.

 

 

 

Wersja XML