Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki mu podległe, w tym
służby konserwatorskie organizują od samego początku pomoc ukraińskim instytucjom
kultury i wspierają ochronę zabytków na terenie Ukrainy. W dotychczas zorganizowanych
transportach znalazł się sprzęt przeciwpożarowy i materiały niezbędne do zabezpieczania
zbiorów. W celu koordynowania polskiej i zagranicznej pomocy na rzecz ratowania
ukraińskiego dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami wojennymi w ramach
Narodowego Instytutu Dziedzictwa utworzone zostało Centrum Pomocy dla Kultury na
Ukrainie. Informacje dotyczące działalności Centrum można znaleźć pod adresem:
https://nid.pl/centrum-ukraina/

Wersja XML