Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wyniki 93037

                            INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR OCHRONY ZABYTKÓW-

1/1 etat

 

w Wydziale Zabytków Nieruchomych

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

 

 

 

       nabór zakończono bez wyboru kandydatki/kandydata

 

 

 

 

 

 

Opole, 03 marzec 2022r.                                              Opolski Wojewódzki

                                                                                     Konserwator Zabytków

 

                                                                                         /-/ Elżbieta Molak

 

 

 

 

 

 

Wersja XML