Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa”

samorzad2

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął nabór do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami. Konkurs stanowi także promocję działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Do konkursu mogą zgłaszać się gminy mające prawidłowo opracowany gminny program opieki nad zabytkami oraz realizują zadania służące  ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs  skierowany jest  do samorządów miejskich, miejsko-wiejskich
i wiejskich w trzech kategoriach:

A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców),

B. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców),

C. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

 

Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe. Laureaci konkursu otrzymają nagrody specjalne – wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – filmy ukazujące walory ich dziedzictwa kulturowego do wykorzystania przez gminy w celach promocyjnych. Działania podjęte przez zwycięskie samorządy będą promowane przez Instytut jako dobre praktyki w dziedzinie ochrony zbytków i opieki nad zabytkami. Zgłoszenia należy składać w terminie do 31 maja 2022 r. na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie mającym na celu promocję dobrych praktyk w ochronie i zarządzaniu lokalnym dziedzictwem kulturowym.

Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszeniowy oraz Procedura oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Instytutu https://nid.pl/konkursy/samorzad-dla-dziedzictwa/.

 

 

 

Wersja XML