Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązki właściciela zabytków

O CZYM WŁAŚCICIEL ZABYTKU WIEDZIEĆ POWINIEN...

Podstawowe zasady ochrony i opieki nad zabytkami reguluje Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) z późn. zm.

Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać więcej informacji o prawach i obowiązkach właścicieli zabytków.

Wersja XML