Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory dokumentów i opłaty skarbowe

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. DOCOświadczenie o dysponowaniu wymaganymi zasobami kadrowymi i rzeczowym.doc

2. DOCOświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku.doc

 

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATU

3. DOCWniosek o objęcie patronatu honorowego.doc

 

WNIOSEK OGÓLNY

4. DOCWniosek ogólny.doc

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

5. DOCWniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.doc

 

WNIOSKI O WPISANIE OBIEKTU DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB WŁĄCZENIE DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

6. DOCWniosek o włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej pojazdu.doc

7. DOCWniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego.doc

8. DOCWniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa opolskiego

 

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLENIA

9. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku

10. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku
11. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków

12. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

13. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych

14. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

15. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

16. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego

17. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego

18. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urzadzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

19. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew/ krzewów

 

WNIOSEK O WYDANIE ZALECEŃ

20. DOCWniosek o wydanie zaleceń

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

21. DOCWniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zabytkowe cechy pojazdu

 

ZGŁOSZENIE

22. DOCZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Opłata za pozwolenia konserwatorskie i wpis do rejestru zabytków

Nr konta - 03116022020000000215153249 - Bank Milenium

Odbiorca - Urząd Miasta Opola

Wersja XML