Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Statystyczny w Opolu zaprasza do udziału w naborze uzupełniającym na rachmistrzów spisowych NSP2021

Urząd Statystyczny w Opolu zaprasza do udziału w naborze uzupełniającym na rachmistrzów spisowych NSP2021

Jeśli:

— masz ukończone 18 lat,

— cieszysz się nieposzlakowaną opinią,

— posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,

— posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,

— nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

zgłoś się do swojego urzędu gminy i weź udział w rekrutacji na rachmistrza spisowego.

 

5+ z pracy rachmistrza:

• dodatkowy zarobek,

• stabilne zatrudnienie z opłaconymi składnikami,

• elastyczność czasu pracy,

• zdobycie cennego doświadczenia i nowych umiejętności,

• poznanie nowych ludzi i rozwój relacji koleżeńskich i zawodowych

Wersja XML