Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono II nabór wniosków do programu OCHRONA ZABYTKÓW 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił II nabór wniosków na 2021 rok do programu OCHRONA ZABYTKÓW, mającego na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych. Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2021 r. 

Nie należy składać wniosku na zadanie, które zostało poddane ocenie w I naborze, ponieważ zostanie to uznane za błąd formalny.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ochrona-zabytkow3

Wersja XML