Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono pierwszy etap remontu dachu pałacu w Ziemiełowicach

Pałac w Ziemiełowicach, wybudowany w 1898 r. w stylu eklektycznym na planie zbliżonym do kwadratu, nakryty jest stromym, bardzo wysokim dachem (odległość od poziomu podłogi strychu do kalenicy to ponad 13 m!). Dach w swojej zasadniczej bryle ma układ czterospadowego dachu kopertowego, którego zachodnia połać łączy się z dachem dwuspadowym, nakrywającym skrajny ryzalit północny; szerokie ryzality środkowe na osi poprzecznej wschód-zachód nakryte są również stromymi dachami dwuspadowymi z jednej strony wnikającymi w połacie dachu korpusu, a z drugiej strony zamknięte są trójkątnymi ścianami szczytowymi (facjatami); ryzalit na elewacji południowej nakryty jest natomiast asymetrycznym dachem pięciospadowym, z którego trzy trójkątne połacie nakrywają część wysuniętą poza obrys budynku, a dwie wnikają w połaci dachu korpusu. Oprócz tego w narożu południowo-zachodnim znajduje się wieżyczka przykryta baniastym hełmem na planie ośmiokąta, a w elewacji północnej mniejsza wieżyczka przykryta baniastym hełmem na planie kwadratu. Dach pałacu posiada więźbę drewnianą w układzie płatwiowo-kleszczowym, opartą
na siedmiorzędowej ramie stolcowej. Oryginalne pokrycie dachowe z dachówki karpiówki w kolorze ciemnoszarym, kładzionej w koronkę, było w przeszłości przekładane i uzupełniane. Pomimo wizualnie dobrego stanu zachowania, dach nad pałacem posiadał liczne drobne nieszczelności, które spowodowały uszkodzenia drewnianych elementów więźby, zwłaszcza w tzw. koszach (miejscach styku połaci dachowych). W 2022 r. przeprowadzono przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pierwszy etap remontu dachu, polegający na demontażu pokrycia, remoncie konstrukcji więźby oraz założeniu na niej deskowania i tymczasowego pokrycia z papy.
Na rok 2023 zaplanowano drugi etap prac obejmujący wykonanie nowego pokrycia dachowego
z matowej dachówki karpiówki w kolorze antracytowym kładzionej w koronkę, wymianę i uzupełnienie obróbek blacharskich, renowację i uzupełnienie tynków w szczytach od strony dachu, przemurowanie kominów oraz wykonanie instalacji odgromowej.

 

Wersja XML