Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęcie prac konserwatorskich przy hełmie wieży kościoła parafialnego w Sidzinie

Rozpoczęto proces remontu wieży kościoła parafialnego w Sidzinie polegający na wzmocnieniu i zabezpieczeniu drewnianej konstrukcji hełmu. Zostało zdemontowane zwieńczenie w postaci kuli i krzyża i poddane pracom konserwatorskim. Kolejny planowany etap prac to wymiana pokrycia hełmu wieży i montaż zwieńczenia.

 

 

 

Wersja XML