Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace ratunkowe kapliczki przydrożnej w Trzeboszowicach

Na terenie wsi Trzeboszowice w gminie Paczków znajduje się wzniesiona około 1800 r. kapliczka przydrożna. Ze względu na katastrofalny stan techniczny, liczne spękania i przesunięcia struktur murowych zabytkowi groziło zawalenie. W bieżącym roku przeprowadzono prace restauratorskie oraz roboty budowlane z użyciem materiałów ceramicznych i zaprawy wapienno-glinianej. Wykonano nowe pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę. W trakcie prac odsłonięto pierwotną, ceramiczną posadzkę z kwadratowych płyt. Przeprowadzone prace uchroniły kapliczkę przed zniszczeniem i zapoczątkowały proces renowacji.

 

Wersja XML