Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomnik nagrobny autorstwa Johanna Gotfrieda Schadowa na cmentarzu ewangelickim w Pokoju po konserwacji

Na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Pokoju odnowiono pomnik nagrobny nadleśniczego Heinricha von Burgsdorfa, który jest dziełem niemieckiego rzeźbiarza Johanna Gotfrieda Schadowa (1764-1850), autora między innymi kwadrygi z postacią Wiktorii na Bramie Brandenburskiej w Berlinie (1789). Usytuowany przy głównej alei cmentarza klasycystyczny nagrobek złożony jest z kompozycji rzeźbiarskiej, która przedstawia odzianą w antykizujące szaty kobietę, wspierającą się na kolumnie z inskrypcjami upamiętniającymi zmarłych Sophie von Burgsdof (1791-1796) i Heinricha von Burgsdorfa (1740-1806), nadzorującego lasy będące w posiadaniu księcia Eugena von Württemberga. Pierwotnym niezachowanym elementem kompozycji była także wieńcząca postument urna z medalionem z wizerunkiem zmarłego. W trakcie wykonywania zabiegów konserwatorskich odnowiono bardzo zniszczoną partię cokołu, przeprowadzono konserwację wykonanych z piaskowca części tj. rzeźby i kolumny oraz zrekonstruowano urnę, na której umieszczono zachowany oryginalny marmurowy medalion z wizerunkiem zmarłego. Prace prowadzone od października 2021 r. do listopada 2022 r. przez dyplomowaną konserwator dzieł sztuki mgr Dorotę Gryczewską, nie tylko zahamowały procesy zniszczenia cennego zabytku, ale także przywróciły pomnikowi, autorstwa wybitnego berlińskiego rzeźbiarza, jego niewątpliwe walory artystyczne i historyczne.

 

 

 

 

Wersja XML