Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gotycka rzeźba Św. Anny Samotrzeć z kaplicy zamkowej w Brzegu po konserwacji

Dzięki dotacji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poddano konserwacji datowaną na 4 ćw. XV w. cenną gotycką figurę Św. Anny Samotrzeć z kaplicy zamkowej w Brzegu. Podczas prac wykonano pełen zakres konserwacji technicznej, w tym między innymi zabiegi dezynfekcji i dezynsekcji drewna, oczyszczenia powierzchni figury z zanieczyszczeń powierzchniowych i wtórnych nawarstwień wraz z konsolidacją i podklejeniem odspojonych partii polichromii i warstw pozłotniczych. W trakcie prac odsłonięto pierwotną kolorystykę gotyckiej figury, z bardzo dobrze zachowaną karnacją twarzy, dłoni św. Anny, Marii i Dzieciątka Jezus oraz głębokim błękitem sukienki Marii, a także oryginalne warstwy barwne na szatach św. Anny, w tym srebrzenie z goldlakiem na sukni i błękitną polichromię na płaszczu, zróżnicowaną pod względem tonacji w partii wierzchniej i wywinięciu fałd. Układ barwny dopełniają odsłonięte złocenia na oblamowaniach szat Marii i św. Anny. W trakcie realizacji prac, zgodnie z przyjętym założeniem minimalnej interwencji konserwatorskiej, nie przeprowadzono rekonstrukcji brakującej dłoni Marii, której ubytek dokumentowany jest już historycznie w ikonografii brzeskiej figury.

Prace konserwatorskie przeprowadzone w okresie od października 2021 r. do listopada 2022 r. przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki dra hab. Jarosława Adamowicza, prof. ASP, przywróciły gotyckiej rzeźbie jej pierwotne walory artystyczne i historyczne. Udostępnione przez wykonawcę zdjęcia ukazują uzyskany efekt końcowy.

 

 

Wersja XML